Bussilla ulkomaille – avustuskuljetus Ukrainaan

Oletko koskaan miettinyt millaisia valmisteluja ja osaamista vaatii, kun linja-auto yritys lähtee bussilla ulkomaille?

Kun bussilla lähdetään ulkomaille, vaatii se aina enemmän valmistautumista yritykseltä. Ukrainan sota on aiheuttanut humanitäärisen kriisin ja pakolaistulvan Ukrainasta Eurooppaan. Suomesta eri avustusjärjestöt ovat jo viime keväästä saakka organisoineet keräyksiä ja tarvikkeiden logistiikkaa. Ukrainan suurlähetystö on perustanut Helsinkiin avustustarvikkeiden logistiikkakeskuksen. Teimme viime keväänä kolme erillistä avustuskuljetusta Puolaan Ukrainan rajan tuntumaan. Kuljetuksissa vietiin avustustarvikkeita Puolaan Ukrainan rajalle ja tuotiin Suomeen pakolaisia. Jokainen kuljetuksista vaati omat järjestelynsä. Ulkomaille linja-autolla lähteminen ei ole koskaan mikään yksinkertainen asia, vaan se vaatii aina valmisteluita ja selvitystyötä asiakkaan kanssa. Alla on pieni katsaus, mitä kaikkea valmisteluihin kuului osaltamme.

Millaisia valmisteluja tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa ennen kuin lähdettiin bussilla ulkomaille?

Kaikissa avustuskuljetuksissa oli asiakas, joka huolehti avustustarvikkeiden ja Ukrainasta Suomeen tulevien henkilöiden koordinoinnista. Asiakkailla oli omat vaatimuksensa kuljetuksille ja kalustoille. Kalustossa piti olla mahdollisimman paljon rahtitilaa, jotta kaikki avustustarvikkeet saatiin turvallisesti kuljetettua perille. Lisäksi kuljetuskumppanin piti olla luotettava, ymmärtää aikataulussa pysymisen tärkeys, ja kuljettajilla tuli olla hyvä ammattitaito ja ongelmanratkaisukyky. Toiseksi autoksi avustuskuljetukselle valikoitui meidän esteetön linja-automme Volvo, jossa oli kiinteänä varusteena myös kaksi lasten turvaistuinta.

Ajojärjestely suunnitteli yhdessä matkaan lähtevien kuljettajien ja asiakkaan kanssa ajoreitit ja miten ajoajat sopivat ennalta mietittyyn reittiin. Varsinkin viime keväänä oli saatavilla hyvinkin ristiriitaista tietoa siitä, millainen kuljetus lasketaan humanitääriseksi avuksi, jolloin ajoaikoja ei olisi tarvinnut noudattaa.  Koska varmuutta humanitäärisen avustuskuljetuksen tarkoista määreistä ei ollut käytettävissä, emme olleet valmiita ottamaan riskiä, vaan reitti ja lepopaikat päätettiin suunnitella lain määräämien ajoaikojen puitteissa. Paluumatkan koko pitkän päivän ja läpi yön kestävä ajorupeama suunniteltiin ajo- ja lepoaikalain sallimaan maksimipituuteen, ja sille lähtiessä kuljettajien tuli olla hyvin levänneitä.

Korsisaaren avustuskuljetuksen avustustarvikkeet purettuna autosta Ukrainan ja Puolan rajalla.

Millaisia valmisteluja tehtiin ajojärjestelyssä?

Vaikka olemme aiemminkin tehneet pidempiä matkoja linja-autolla kotimaassa ja ulkomailla, vaati avustuskuljetus vielä totuttua enemmän valmisteluita, jotta mahdolliset ongelmat olisivat mahdollisimman hyvin tiedossa ja niihin löydettynä valmiit ratkaisut. Kuljetusta varten mietittiin ennakkoon mahdollisia riskejä: millaisia tilanteita matkalla voi tulla eteen ja miten ne voidaan poistaa tai ainakin minimoida.

Toimintamallit kalustorikon tai rengasrikon tapahtuessa suunniteltiin etukäteen. Polttoainetäydennykset mietittiin etukäteen. Polttoaineen tankkaukset suunniteltiin huolella, koska tiedossa oli, että polttoaineen ja muiden nesteiden saatavuuksien kanssa saattaa tulla ongelmia ja myytäviä määriä on saatettu rajoittaa. Nämä olivat vain osa riskeistä, jotka kartoitettiin ja joihin etsittiin ratkaisut. Kaikille tunnistetuille riskeille suunniteltiin ja tehtiin niiden todennäköisyyttä vähentävät toimet ennen matkalle lähtöä. Jos riskit kuitenkin toteutuisivat matkan aikana, varauduttiin vahinkojen vähentämiseksi ja matkan jatkumisen varmistamiseksi ylimääräisin varustein, työkaluin ja varaosin.

Kun autoilla lähdetään ulkomaille, vaaditaan erilaisia todistuksia ja papereita kuljettajilta, autolta ja auton omistajalta. Nämä tuli kaikki selvittää ja hankkia valmiiksi ennen kuljetusta. Lisäksi tuli tarkistaa jokaisen läpiajettavan maan rajoitukset, esimerkiksi liittyen tieliikennesääntöihin tai maassa vallitsevaan koronatilanteeseen. Mitä asiakirjoja ja pakollisia varusteita tulee olla mukana, kun ajetaan Baltian läpi Puolaan ja tärkeimpänä, mitä ja miten pitää toimia, kun lähdetään ajamaan takaisin pakolaisten kanssa. Millaisia rajamuodollisuuksia voi tulla vastaan ja mitkä kaikki paperit tulee löytyä autosta ja kuljettajilta valmiina. Vaikka Suomessa eletäänkin hyvin digitaalisessa maailmassa, niin sama tilanne ei ole muualla Euroopassa. Kaikesta oli tulosteet ja kopiot mukana. Lisäksi Ukrainan tilanne ja pandemia ovat tehneet omat muutoksensa liikennöintiin ja rajamuodollisuuksiin.

Ajojärjestely suunnitteli ajoreitin, ajoajat ja keräsi dokumentit valmiiksi.

Millaisia valmisteluja tehtiin korjaamolla?

Autot, jotka avustuskuljetuksiin lähtivät, kävivät korjaamolla ennakoivassa huollossa ja erityisessä teknisessä tarkastuksessa. Korjaamollamme oli jo ennestään tarkistuslista pitkän matkan ajoihin, ja tämän listan mukaan autot käyntiin läpi. Kuljettajat ja asentajat päivittivät tarvittaessa listoja uusien asioiden tai riskien tullessa mieleen. Autoista vaihdettiin öljyt sekä tarkastettiin hidastimet ja jarrut. Erilaiset putket ja letkut käytiin läpi vuotojen varalta. Kuluneet hihna- ja letkusarjat uusittiin. Ennakkotarkistuksen lisäksi autoihin kerättiin matkaa varten ”keikkapaketti”. Keikkapaketista löytyy auton ”ensiaputarvikkeet” tilanteisiin, jos tiellä tulee tarve vaihtaa rengas tai vaikka pyyhkijänsulka hajoaa. Koko reissun ajan kuljettajien käytettävissä oli puhelinsoiton päässä korjaamopäällikkö ja vähintään yksi asentaja. Olimme myös sopineet yhteistyökumppanimme kanssa tiepalveluavusta Baltiassa, jos matka jonkin vian vuoksi katkeaisi.

Onneksemme meillä on oma korjaamo, jossa on erittäin osaavat asentajat. Tämä mahdollisti osaltaan avustuskuljetuksen toteutuksen asiakkaan haluamassa aikataulussa, vaikka oltiinkin lähestymässä koronan jälkeen ensimmäistä kiireistä kevättä.

Millaisia tilanteita ratkottiin tien päällä, kun lähdettiin linja-autolla ulkomaille?

Mitään matkan jatkumista tai matkustajien turvallisuutta uhkaavaa ei onneksi tapahtunut paria läheltä piti -tilannetta lukuun ottamatta. Esimerkiksi Tallinnan kehätiellä edessä ajava puoliperävaunu päätti tehdä suhteellisen yllättäen U-käännöksen, ja lavan reuna kävi hyvin lähellä toisen puolen sivulaseja. Onneksi kuljettaja oli valppaana ja tilanne jäi vain läheltä piti -tilanteeksi. Kaikki kuljetukset navigoivat digitaalisten GPS-laitteiden avulla, mutta varmistukseksi jatkossa tulisi varata myös paperikarttoja. Kun avustuskuljetuksen luonteen vuoksi yhden kuljetuksen ajoreitti kulki lähempänä Valko-Venäjän rajaa kuin toisen, huomasivat he rajan läheisyydessä mahdollisesti signaalihäirinnästä johtuvaa GPS-laitteiden sekoamista. Tämä oli sellainen asia, jota ei oltu ennakkoon osattu edes miettiä ja eikä myöskään mediassa oltu puhuttu aiheesta.

Voit myös käydä lukemassa miten nuo kaksi ensimmäistä avustuskuljetusta sujui viime maaliskuussa ja millaisissa tunnelmissa kuljetusten kuljettajat olivat keikan jälkeisellä viikolla.

Onko teillä suunnitteilla reissu ulkomaille linja-autolla?
Ole yhteydessä myyntimme, niin aloitetaan suunnittelu yhdessä!

myynti@korsisaari.fi

09 8789 9050