Earth Hour vietetään lauantaina 30.3. klo 20.30-21.30

 

Vuonna 2007 ensimmäistä kertaa järjestetty Earth Hour, ottaa kantaa näyttämällä valomerkin ilmaston puolesta. Tarkoituksena on sammuttaa turhat valot tunnin ajaksi, ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Korsisaarella ajattelimme omalta osaltamme osallistua kampanjaan tarjoamalla ilmaiset matkat Earth Hourin ajaksi.

 

Lauantaina 30.3. klo 20.30-21.30 saat ilmaisen kyydin Korsisaaren autoissa. Voit omalta osaltasi olla vaikuttamassa ympäristön päästökuormitukseen valitsemalla henkilöauton sijaan linja-auton. Matkahuollon nettilipuissa ilmaisen lipun saa, kun syöttää koodin EARTHHOUR.

 

Jos 30 ihmistä matkustaa euro6 -luokan linja-autolla henkilöauton sijaan Nurmijärveltä Helsinkiin. Hiilidioksidipäästöt on kuusikertaa isommat henkilöautolla matkustavan henkilön kohdalla.

 

 

Korsisaarella on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli ISO 14001. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojelutason jatkuvaan parantamiseen, huomioimaan ja varautumaan toimintojen ja palveluiden ympäristöriskit. Olemme asettaneet ympäristötavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Olemme kartoittaneet ympäristöriskit ja toimintamallit onnettomuustilanteissa, toiminnallamme ennaltaehkäisemme ympäristövahinkoja.