Joukkoliikenteen asiakaskyselyn tulokset

Syksy on virallisestikin täällä, koulut ovat alkaneet ja joukkoliikenteessäkin liikennöidään syysaikataulujen mukaan. Teimme viime keväänä kesän korvalla asiakastyytyväisyyskyselyn ja iloksemme saimme runsaasti vastauksia. Kaikista vastanneista 50 % käyttää joukkoliikennettä aktiivisesti ja 50 % vastanneista taas harvemmin tai ei ollenkaan. Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisimpiä joukkoliikenteen aikataulussa pysymiseen, linja-autojen viihtyisyyteen, kuljettajien osaamiseen ja palveluasenteeseen. Sen sijaan vuorojen määrään toivottiin lisäystä, ja häiriötilanteista viestintää toivottiin vielä enemmän. Saimme siis myös paljon terveisiä ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Alle olemme koonneet muutamaan palautteissa toistuneisiin kysymyksiin ja ehdotuksiin vastauksia.

Miksi Nurmijärven joukkoliikenteessä on paljon vaihdollisia yhteyksiä?

Kyselyssä tuli useampia palautteita, jossa toivottiin suoria yhteyksiä ja ihmeteltiin vaihtojen määrää. Koska Nurmijärvi on laaja kunta, joka koostuu useammasta taajamasta/kylästä, saadaan vaihtoyhteyksillä palveltua paremmin useampaa kylää/taajamaa. Asiakkaat kerätään yhteen liikenteen solmukohtiin, joista pääsee sitten jatkamaan matkaa eri suuntiin. Vaihtoyhteyksillä saamme palveltua isompaa määrää kunnan asukkaista tiheämmin kuin ainoastaan suorilla yhteyksillä.

Miten Nurmijärven kunnan joukkoliikenteen koululaisia palvelevat vuorot suunnitellaan?

Koululaisia palvelevien vuorojen aikatauluja tarkastellaan yhteistyössä kunnan sivistystoimen kanssa ja ne pyritään sovittamaan mahdollisimman hyvin yhteen perusopetuksen koulujen kellonsoittoaikoihin sopiviksi. Toisen asteen oppilaitosten lukujärjestykset huomioidaan joukkoliikenteen aikataulusuunnittelussa, mutta odotusajat ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen saattavat olla pidempiä kuin perusopetuksessa.

Miksi moottoritievuoroilla on vain vähän matalalattiabusseja?

Palautteissa oli paljon toiveita matalalattialinja-autoista moottoritievuoroille. Niitä kuitenkin harvemmin liikkuu moottoritiellä, ja tähän syynä on turvallisuus ja matkustusmukavuus. Matalalattia-autoissa on harvemmin turvavöitä, penkit ovat kovemmat ja istumapaikkoja on vähemmän kuin korkeammissa linja-autoissa. Näistä syistä pyrimme järjestelemään matalalattia-autot kunnan sisäiseen liikenteeseen ja moottoritievuoroja ajavat korkeat autot, joissa löytyy turvavyöt ja mukavammat penkit.

Miksi aikataulut Korsisaaren verkkosivuilla on vaikeaselkoiset?

Linja-autoyhteyksiä on Nurmijärvellä paljon, ja kaikkien niiden esittäminen tulostettavassa taulukkomuodossa on perinteisesti ollut haastavaa. Ymmärrettävästi siis osa asiakkaistamme kokeekin ne vaikeaselkoisiksi. Tulostettavilla taulukkoaikatauluilla on kuitenkin omat käyttäjänsä keitä ne palvelevat, emmekä ole niistä vielä luopumassa.

Perinteisten aikataulujen sijasta tai rinnalla suosittelemme ehdottomasti käyttämään Matkahuollon Reittiopasta ja aikatauluhakua. Matkahuollon reittiopas toimii hyvin saman tapaisesti kuin esimerkiksi HSL:n Reittiopas. Oppaaseen syötetään lähtöpaikka, saapumispaikka ja ajankohta. Opas neuvoo kulkureitin pysäkille, sekä näyttää käytettävät yhteydet ja mahdolliset vaihdot. Entäs jos haluat selvittää tiettyjen pysäkkien väliset yhteydet ja aikataulut? Voit käyttää Matkahuollon aikatauluhakua. Aikatauluhaussa sinun tulee kirjoittaa pysäkki, jolta haluat lähteä ja pysäkki mihin olet menossa. Aikatauluhaku näyttää sinulla kaikki pysäkkien välillä olevat liikenneyhteydet valitulle päivälle.

Miksi Keimolan pysäkki ei ole ajantasauspysäkki?

Keimolan pysäkki toimii myös kaukoliikenteen pysäkkinä. Kuten jokainen ruuhka-aikaan moottoritiellä ajanut tietää liikenteen olevan välillä todella ruuhkainen. Näistä ruuhkista johtuen tarkan ohitusajan määrittäminen on hyvin hankalaa, koska ruuhkien kestot vaihtelevat päivittäin. Joukkoliikenteen aikatauluja emme pysty päiväkohtaisesti tekemään. Jos Keimolan pysäkki olisi ajantasauspysäkki, saattaisi autot joutua odottamaan pysäkillä useita minuutteja lähtöaikaa ja täten vaikeuttaa kaukoliikenteen ja muun liikenteen sujuvuutta kyseisessä kohdassa.

Suosittelemme käyttämään Bussi-Live palvelua Keimolan pysäkillä. Näet kartalta missä kohtaa bussi on tulossa moottoritiellä ja pysäkille saapuminen on siis helpompi ajoittaa oikein.

Vaikuttaako korona vielä joukkoliikenteen kulkemiseen?

Kulunut korona-aika on ollut hyvin haastava myös joukkoliikenteessä. Etätöiden yleistyminen on jättänyt loven matkustajamääriin. Nurmijärvellä on onneksi pystytty säilyttämään joukkoliikenteen vuorotarjonta hyvällä tasolla. Nyt syksyn myötä ja matkustajamäärien lisäännyttyä on yövuoroja palannut liikenteeseen ja iltapäiviin on jo tullut jotain vuorolisäyksiä. Seuraamme matkustajamäärien kehittymistä jatkuvasti ja tarvittaessa teemme aikatauluihin muutoksia.

Mitä tarkoittaa aikatauluissa T tai maininta tarvittaessa?

Tarvittaessa -merkintä tarkoittaa, että kyseinen vuoro ajaa näin merkittyyn paikkaan vain asiakkaan kuljettajalta erikseen pyytäessä. Merkinnällä on pyritty siihen, että myös harvemmin tarvittavia yhteyksiä voidaan hoitaa, mutta toisaalta muualle matkustavien matka ei tarpeettomasti hidastu, jos tällaiseen paikkaan ei ketään ole kulkemassa.

Tarvittaessa ajettavia vuoroja näkyy aikatauluissa varsinkin yöaikaan ja pyhäpäivinä, erityisesti Nurmijärven kirkonkylän ja Rajamäen välillä. Syy tähän on se, että kuljettajiemme työpäivät alkavat ja päättyvät varikollamme Alhonniitussa. Kun viimeisiä vuoroja ajetaan esimerkiksi Rajamäeltä Kirkonkylälle, ei auto jatka varikon kohdalta pidemmälle, jos kyydissä ei enää ole asiakkaita. Tällä saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun tyhjällä linja-autolla turhaan ajamista voidaan vähentää.

Miten tulisi toimia, jos kohtaa poikkeamia henkilöstömme toiminnassa tai asiakaspalvelussa?

Jos näin ikävästi pääsee tapahtumaan, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä meihin. Palautelomake löytyy sekä verkkosivuiltamme että mobiilisovelluksestamme, ja lisäksi käytössämme on palautesähköposti palaute@korsisaari.fi. Toimintamme kehittäminen on meille tärkeää ja asiakkaidemme viestit ovat tässä keskeisessä roolissa. Käsittelemme kaikki palautteet sertifioidun ja säännöllisesti auditoidun laatujärjestelmämme mukaisesti.

Mitä lipputuotteita on nuorisolle tarjolla?

Kertaliput autosta ostettuna on tarkoitettu satunnaisia matkustajia varten. Haluamme kuitenkin tarjota säännöllisille käyttäjille edullisemmat lipputuotteet kuin satunnaismatkustajille. Nuorisolle (alle 19-vuotiaille) on Korsisaaren mobiilisovelluksessa myynnissä 10 kerran sarjalippu. Sarjaliput maksavat vain 40€ (á 4€/matka) ja lipulla voi matkustaa kunnan sisällä ja vaikka Helsinkiin asti. Sarjaliput ovat voimassa ja käytettävissä vuoden ostopäivästä. Lisäksi myynnissä on kausilippuja kolmella eri matkustusalueella; Nurmijärvi – Hyvinkää 46,20€, Nurmijärvi – Espoo, Vantaa tai Tuusula 51,40 € tai Nurmijärvi – Helsinki 73,50 €. Jos nuori kulkee vaikka 4 kertaa viikossa harrastuksiin kunnan sisällä ja käytössä olisi kausilippu, tulee yhden matkan hinnaksi 2,80 €.

Miten Nurmijärven joukkoliikenteestä viestitään?

Asiakaskyselyn perusteella kehitettävää riittää viestinnässä, joten avataan tätä hieman. Kerromme isoimmista muutoksista ja poikkeuksista aina ajankohtaisissamme, sama tiedote tulee myös mobiilisovelluksen Liikenne -osioon, tämän lisäksi lähetämme tiedon joukkoliikenteen uutiskirjeen tilaajille, tiedote tulee myös linja-autojen näytöille ja useimmiten myös Korsisaaren Facebook-sivuille. Kun katsoi asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista uutiskirjeen tilaajien mielipidettä viestinnästä, parani arvosanamme huomattavasti. Joten jos käytät Nurmijärven joukkoliikennettä ja haluat pysyä kartalla muutoksista, niin tilaa uutiskirjeemme.

Toivottavasti löysit vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja kiitos vielä kerran kaikille asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksista.