Kasvomaskin käyttö joukkoliikenteessä

Kasvomaskin käyttö on ollut pakollista Nurmijärven kunnan joukkoliikenteessä 5 viikkoa ja iloksemme olemme huomanneet suurimman osan tätä pakkoa noudattavan. Kiitos tästä kuuluu kaikille asiakkaillemme.

Jonkin verran on tullut kyselyitä, miksi kuljettajat eivät edellytä kasvomaskin käyttöä ja miksi kaikki kuljettajat eivät käytä maskia ajaessaan. Tilanteeseen vaikuttaa useampi seikka:

  • Kuljettajilla ei ole sellaista toimivaltaa, jolla he voisivat edellyttää kyytiin nousevalta asiakkaalta maskin käyttöä tai estää maskittoman asiakkaan nousua kyytiin.
  • Kuljettajamme käyttävät kasvomaskia mikäli terveydelliset tai liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät eivät sitä estä.

Noudatamme kuljettajien maskin käytön suhteen TTL:n ja Traficomin ohjeistuksia. Työterveyslaitos on julkaissut jo viime keväänä ohjeet kuljetusalalle henkilöliikenteeseen tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeistuksessa on kerrottu varotoimista, joita kulkuneuvoihin suositellaan tekevän ja millaisia ohjeita työntekijöille annetaan. Korsisaaren varikoilla ja taukotiloissa on käytössä kasvomaskipakko, kun riittäviä turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää.

TTL:n ohjeita kuljetusalalle:

  • Matkustajien olisi vältettävä seisomista kuljettajan läheisyydessä etuosassa.
  • Kulkuneuvon ilmastointi on pidettävä päällä matkan aikana. Ilmanvaihtoa on tehostettava ja suunnattava tarvittaessa.
  • Työnantaja voi hankkia työntekijöilleen hengityssuojaimia ja kasvomaskeja riskien arvioinnin perustella. Työntekijöitä voidaan velvoittaa käyttämään niitä varsinkin tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää.
  • Kuljettaja on pyrittävä suojaamaan pysyvällä tai väliaikaisella turvaohjaamolla, muovilevyllä tai välimatkalla matkustajiin.
  • Jos on käytettävissä erilaista kalustoa, käytetään niitä kulkuneuvoja, joissa turvaohjaamo on valmiina.
  • Jos kuljettajan turvaseinä on jo valmiina kulkuneuvossa, niin lisäsuojaa saa vetämällä eristenauhan kuljettajan ja matkustajien välille sekä sulkemalla eristenauhalla varsinkin ensimmäiset penkkirivit isoissa kulkuneuvoissa.

Koitetaan jaksaa vielä hetki ja muistathan kasvomaskin käytön!