Kasvomaskin käyttö joukkoliikenteessä

Kasvomaskin käyttö on ollut pakollista Nurmijärven kunnan joukkoliikenteessä 5 viikkoa ja iloksemme olemme huomanneet suurimman osan tätä pakkoa noudattavan, kiitos teille siitä.

Jonkin verran on tullut kyselyitä, miksi kuljettajat eivät pakota kasvomaskin käyttöä ja miksi kaikki kuljettajat eivät käytä maskia ajaessaan. Näihin on olemassa pari syytä:

  • Kuljettajilla ei ole sellaista toimivaltaa, jolla he voisivat edellyttää kyytiin nousevalta asiakkaalta maskin käyttöä tai estää maskittoman asiakkaan nousua kyytiin.

Noudatamme kuljettajien maskin käytön suhteen TTL:n ja traficomin ohjeistuksia. Työterveyslaitos on julkaissut jo viime keväänä ohjeet kuljetusalalle henkilöliikenteeseen tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeistuksessa on kerrottu varotoimista, joita kulkuneuvoihin suositellaan tekevän ja millaisia ohjeita työntekijöille annetaan. Korsisaaren varikoilla ja taukotiloissa on käytössä kasvomaskipakko, kun riittäviä turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää.

TTL:n ohjeita kuljetusalalle:

  • Kuljettaja on pyrittävä suojaamaan pysyvällä tai väliaikaisella turvaohjaamolla, muovilevyllä tai välimatkalla matkustajiin.
  • Jos on käytettävissä erilaista kalustoa, käytetään niitä kulkuneuvoja, joissa turvaohjaamo on valmiina.
  • Jos kuljettajan turvaseinä on jo valmiina kulkuneuvossa, niin lisäsuojaa saa vetämällä eristenauhan kuljettajan ja matkustajien välille sekä sulkemalla eristenauhalla varsinkin ensimmäiset penkkirivit isoissa kulkuneuvoissa.
  • Matkustajien olisi vältettävä seisomista kuljettajan läheisyydessä etuosassa.
  • Kulkuneuvon ilmastointi on pidettävä päällä matkan aikana. Ilmanvaihtoa on tehostettava ja suunnattava tarvittaessa.
  • Työnantaja voi hankkia työntekijöilleen hengityssuojaimia ja kasvomaskeja riskien arvioinnin perustella. Työntekijöitä voidaan velvoittaa käyttämään niitä varsinkin tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää.

Koitetaan jaksaa vielä hetki ja muistathan kasvomaskin käytön!