Ukrainan kansalaisille ilmainen joukkoliikenne

Ukrainan kansalaisten on määräaikaisesti mahdollista matkustaa Nurmijärven joukkoliikenteessä ilmaiseksi. Kansalaisuus tulee todistaa kuljettajalle joko Ukrainan passilla tai henkilötodistuksella. Matkustusoikeus on voimassa lokakuun loppuun 31.10.2022 asti, eikä tämän jälkeen enää jatku.

Aikuisen henkilön lisäksi maksutta voivat matkustaa myös aikuisen mukana olevat alaikäiset lapset.

Toimella halutaan mahdollistaa Suomeen sotapakolaisina saapuvien liikkuminen, vastaava käytäntö on käytössä myös muilla joukkoliikenne toimijoilla muun muassa HSL- liikenteessä on mahdollista matkustaa Ukrainan passilla tai henkilötodistuksella ilmaiseksi HSL-ohjeen mukaan.

Korsisaari oli keväällä mukana tukemassa kahta avustuskuljetusta Puolan ja Ukrainan rajalle. Avustuskuljetus tehtiin kahdella linja-autolla, joiden kustannuksista vastasi Korsisaari ja mukana olleet Korsisaaren kuljettajat tekivät ajot vapaaehtoisina. Voit myös käydä lukemassa lisää avustuskuljetuksesta ja millainen kokemus kuljettajille oli.