Rekisteriseloste

– Korsisaari-yhtiöden asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10§, tarkistettu: 25.4.2017

1. Rekisteripitäjä

Korsisaari-yhtiöt
PL 49 / Alhonniituntie 1
01901 Nurmijärvi
Puhelin 09 878 9900
Sähköposti: myynti@korsisaari.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marjut Kuosmanen
PL 49
01901 Nurmijärvi
Puhelin 09 878 9900
Sähköposti: myynti@korsisaari.fi

3. Rekisterin nimi

Korsisaari-yhtiöiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Korsisaari-yhtiöiden asiakastietojen ylläpitämien asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Korsisaari-yhtiöiden toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Korsisaari-yhtiöiden omissa rekistereissä kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa tiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Korsisaari-yhtiöiden asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Korsisaari-yhtiöillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Korsisaari-yhtiöiden asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@korsisaari.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot:

  • rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena
  • asiakkaan itse syöttäminä Korsisaari-yhtiöiden eri verkkopalveluissa
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Korsisaari-yhtiöiden käytössä, paitsi Korsisaari-yhtiöiden käyttäessä ulkoista palveluntuottajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Korsisaari-yhtiöiden ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Korsisaari-yhtiöiden tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Korsisaari-yhtiöiden sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä käyttöoikeuksia järjestelmiin. Rekisteri sijaitsee Korsisaari-yhtiöiden salasanalla suojatulla palvelimella.