Vastuullisuus

Korsisaaren ympäristöjärjestelmä

Vastuullisuus on tärkeä osa Korsisaari-yhtiöiden toimintaa. Korsisaari-yhtiöissä on käytössä ympäristöjärjestelmä, joka täyttää ISO 14001:2015 –standardin vaatimukset. Järjestelmälle on myönnetty sertifiointi ulkopuolisen, hyväksytyn sertifioijan toimesta joulukuussa 2017.

Ympäristöjärjestelmän piiriin kuuluvat seuraavat Korsisaari-yhtiöiden toiminnot:

  • Linja-autoliikenne Nurmijärven, Tuusulan, Vantaan ja Porvoon toimipisteissä
  • Koko taksi- ja pienkalustoliiketoiminta
  • Korjaamotoiminta Nurmijärven varikolla
  • Yhtiön omistama varikkokiinteistö Nurmijärvellä.

Korsisaari-yhtiöiden ympäristöpolitiikka ja vastuullisuus

Korsisaari-yhtiöihin kuuluu 12 yritystä. Korsisaari-yhtiöiden päätoimialana on joukko-, tilaus- ja taksiliikenne. Lisäksi yhtiöt tuottavat korjaamopalveluita sekä harjoittavat kiinteistön vuokrausta.

Vastuuntuntoinen ja avoin ympäristöasioiden hoitaminen kuuluu osana jokapäiväiseen toimintaamme ja noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä sekä määräyksiä. Siten pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta taloudellisesti järkevällä tavalla.

Ympäristöpolitiikka on nähtävillä työntekijöille toiminnanohjausjärjestelmässämme ja yrityksen intranetissä. Ulkoisille toimijoille ympäristöpolitiikka on nähtävillä Korsisaaren verkkosivuilla ja uusille sopimuskumppaneille sopimuksen liitteenä.

Seuraamme ja keräämme järjestelmällisesti tietoa sekä arvioimme tuottamiemme palvelujen ympäristövaikutuksia. Saadun tiedon pohjalta sitoudumme jatkuvaan kehitystyöhön ympäristönsuojelun tason parantamiseksi ennaltaehkäisten ympäristön pilaantumista.