Korsisaaren ilmoituskanava. Korsisaari-yhtiöissä halutaan toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Meille on tärkeää lakien ja säännösten noudattaminen, avoimuuden edistäminen, läpinäkyvyys ja mahdollisten ongelmien esille nostaminen. Kannustamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan kaikista epäilemistään väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, jotta voimme estää tai oikaista väärinkäytöksiä sekä kehittää organisaatiotamme ja riskien hallintaamme.

Korsisaari-yhtiöillä on käytössä whistleblowing -ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa mahdollisesti havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.
Ilmoituksen voi tehdä joko anonyymisti tai halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa. Käsittely on aina luottamuksellista. Palvelu on suojattu ja salattu. Ilmoittaja saa salasanan, jolla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijän kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä Webropolin tuottamaan sähköiseen ilmoituskanavaan. Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita epäilyjen tueksi, mutta ilmoitus pitää tehdä vilpittömässä mielessä ja on hyvä varautua ilmoittamaan tarkemmin epäilyistä (esim. ajankohta, paikka, mahdollinen todistaja jne.) ja ilmoituksen yhteyteen voi lisätä liitteen.

Henkilöstöämme rohkaisemme ottamaan yhteyttä työpaikan ongelmatilanteissa ensisijaisesti esihenkilöön, henkilöstöpäällikköön tai luottamushenkilöön.