ISO 9001:2015 laatusertifikaatti Korsisaarelle

Korsisaari-yhtiöille on myönnetty arvostettu ISO 9001:2015 laatusertifikaatti.

ISO 9001 on kansainvälinen standardi, jota käytetään systemaattiseen ja valvottuun laatutyöhön. ISO 9001 -sertifiointi on teollisuudessa ja palvelualoilla eniten käytetty toimintamalli yrityksen prosessien parantamiseen ja ohjaamiseen. Sertifikaatti kertoo yrityksen toiminnan vastuullisuudesta työntekijöitä, asiakkaita, kumppaneita ja tuotekehitystä kohtaan.

Toiminnan laadun parantamisella haluamme Korsisaarella varmistaa, että toimimme kansainvälisesti hyväksyttyjen laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti ja että palveluidemme laatu vastaa asiakkaidemme odotuksia.

ISO 9001 -laatujärjestelmän mukainen sertifikaatti on virallinen ulkopuolisen tahon todistus yhtiön laatujärjestelmän toimivuudesta ja käypä todistus kaikkialla maailmassa.  ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

Laadun pysyvyyden varmistamiseksi Korsisaarelle auditoidaan järjestelmät vuosittain sisäisillä auditoinneille, että myös ulkoisen auditoijan toimesta. Auditointoinneissa esiin tulleiden tuloksien perusteella toimintaa pystytään vuosittain kehittämään ja arvioimaan prosessien toimivuutta.

ISO 9001:2015 sertfikaatin edut:

  • Tukee organisaation toimintaa ja auttaa prosessien jatkuvaa kehittämistä
  • Auttaa asiakkaiden laatuodotuksien täyttämisessä 
  • ISO 9001:2015 on tunnustettu kaikkialla maailmassa: auttaa kansainvälisessä kilpailussa 
  • Ulkopuolisen sertijoijan antama pätevä todiste, joka osoittaa Korsisaaren työskentelevän laadukkaasti
  • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa 
  • Parantaa riskienhallintaa
  • Toimii työkaluna toimittajasuhteiden kehittämisessä
  • Oikeus käyttää sertifiointimerkkiä

Sertifikaatin myötä pystymme kaikki yhdessä, Korsisaarella työskentelevät, yhteistyökumppanit, alihankkijat ja erityisesti asiakkaat, varmistamaan toiminnan laadun ja erityisesti laadun pysyvyyden ja kehittymisen.

Kiitos kaikille, jotka ovat tämän mahdollistaneet!